Pro přístup k emailovýcm schránkám jsou k dispozici dva webmailové klienty (SquirrelMail, RoundCube). Oba z těchto klientů pracují s totožnými emailovými zprávami, liší se pouze grafickým zpracováním a doplňkovými funkcemi. Novým uživatelům doporučujeme používat novějšího klienta (RoundCube)